Forside Investorer Regnskaber og Forventninger
Finance meeting with three people

Regnskaber og Forventninger

RTX's nuværende og historiske regnskaber og finansielle forventninger

Delårsrapporter 2023-24

RTX Delårsrapport 2 Kvt. 2023-24 (Engelsk)

PDF | 0,17 mb

Download

RTX Delårsrapport 1 Kvt. 2023-24 (Engelsk)

PDF | 0,25 mb

Download

Årsrapport og Delårsrapporter 2022-23

RTX Årsrapport 2022-23 (Engelsk)

PDF | 5,09 mb

Download

RTX Årsrapport 2022-23 (Dansk Resumé)

PDF | 0,62 mb

Download

RTX Delårsrapport 3 Kvt 2022-23 (Engelsk)

PDF | 0,22 mb

Download

RTX Delårsrapport 2 Kvt. 2022-23 (Engelsk)

PDF | 0,21 mb

Download

RTX Delårsrapport 1 Kvt. 2022-23 (Engelsk)

PDF | 0,20 mb

Download

Nøgletal

Nøgletal

Se fem-års hoved- og nøgletal for koncernen.

Se nøgletal

Finansielle forventninger 2023/24

RTX oplevede en stærk ordrebog efter vores produkter og løsninger i 2022/23. Størrelsen af ordrebogen blev påvirket af de seneste års ustabilitet i den globale elektronikleverance, hvor leveringstiderne ændrede sig hurtigt, først op til 18 måneder og derefter tilbage til et normalt niveau på 3 måneder. Dette har imidlertid resulteret i høje lagre hos flere af RTX’s store kunder.

Det stærke resultat for 2022/23 og de høje lagre hos vores kunder samt den kortere leveringstid påvirker vores forventninger til 2023/24. På den baggrund forventer vi, at omsætningen i 2023/24 kommer til at ligge i slutningen af regnskabsåret, og at efterspørgslen ikke vil være på samme niveau som i 2022/23. Baseret på ovenstående antagelser er forventningerne for 2023/24: Omsætning DKK 580-630 mio., EBITDA DKK 40-60 mio. og EBIT DKK 5-20 mio..

Dialogen med vores kunder om efterspørgslen på mellemlangt og langt sigt, sammen med vores igangværende udvikling af nye produkter, bekræfter vores uændrede strategiske retning. RTX forventer, at den lavere efterspørgsel i 2023/24 er en midlertidig tilpasning af forsyningskæderne. Derfor fastholder vi vores langsigtede målsætninger om at nå en omsætning på over DKK 1 mia. og en EBITDA-margin over 16% i 2025/26.

DKK millioner 2020/21 resultater 2021/22 resultater 2022/23
resultater
Forventninger
til 2023/24
Omsætning 457 663 783 580 til 630
EBITDA 37 85 108 45 til 60
EBIT 6 46 68 5 til 20

 

Bemærk vedrørende forventninger
Ovenstående udsagn om koncernens fremtidige forhold, herunder især fremtidig nettoomsætning og resultat af primær drift (EBITDA og EBIT), afspejler ledelsens nuværende forventninger og er forbundet med usikkerhed. Disse udsagn kan påvirkes af en række risici og usikkerhedsfaktorer, hvoraf mange er udenfor RTX’s kontrol og som kan medføre, at den faktiske udvikling kan afvige fra de indikerede forventninger. Disse risici og usikkerhedsfaktorer inkluderer blandt andet - men er ikke begrænset til at omfatte - generelle økonomiske og geopolitiske forhold, ændring i efterspørgsel, konkurrencemæssige forhold, teknologiske ændringer, udsving i leverancer fra underleverandører, tilgængelighed af og leveringstid på komponenter, regulatoriske ændringer samt valutakurs- og renteudsving.

Langsigtede finansielle målsætninger

Omsætningsforventninger

Omsætning > DKK 1 mia. i 2025/26

Baseret på strategien om at anvende RTX’s ”Wireless Wisdom” i udvalgte B2B-kernemarkeder til at skabe vækst via tilbagevendende omsætning og baseret på eksekveringen af eksisterende og nyere rammeaftaler, er det RTX’s målsætning at øge omsætningen organisk til at nå minimum DKK 1 mia. i regnskabsåret 2025/26.

Indtjeningsforventninger

EBITDA margin > 16% i 2025/26

På baggrund af de langsigtede målsætninger om omsætningsvækst samt effekten af øget tilbagevendende omsætning på skalérbarheden af personaleressourcer og andre omkostninger, er det RTX’s målsætning at nå en EBITDA margin over 16% i 2025/26.

Forudsætninger

Ovenstående udsagn om koncernens fremtidige forhold, herunder især fremtidig nettoomsætning og resultat af primær drift (EBITDA og EBIT), afspejler ledelsens nuværende forventninger og er forbundet med risici. Sådanne udsagn er forbundet med risici og usikkerhed, idet en række faktorer, hvoraf mange ligger uden for RTX’s kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling og de opnåede resultater afviger væsentligt fra de forventninger, der fremsættes direkte eller indirekte. Faktorer, der kan påvirke sådanne forventninger, omfatter bl.a. generelle økonomiske forhold og udviklinger, ændringer i efterspørgslen efter RTX’s ydelser, konkurrencemæssige forhold, teknologiske forandringer, udsving i valutakurser, tilgænge­lighed af komponenter og udsving i leverancer fra underleverandører samt lovmæssige og/eller regulative ændringer.