Forside Investorer Regnskaber og Forventninger

Regnskaber og Forventninger

RTX's nuværende og historiske regnskaber og finansielle forventninger

Delårsrapporter 2022-23

RTX Delårsrapport 1 Kvt. 2022-23 (Engelsk)

PDF | 0,20 mb

Download

Årsrapport og delårsrapporter 2021-22

RTX Årsrapport 2021-22 (Engelsk)

PDF | 5,73 mb

Download

RTX Årsrapport 2021-22 (Dansk Resumé)

PDF | 1,49 mb

Download

RTX Delårsrapport 3 Kvt. 2021-22 (Engelsk)

PDF | 0,16 mb

Download

RTX Delårsrapport 2 Kvt. 2021-22 (Engelsk)

PDF | 0,19 mb

Download

RTX Delårsrapport 1 Kvt. 2021-22 (Engelsk)

PDF | 0,18 mb

Download

Nøgletal

Nøgletal

Se fem-års hoved- og nøgletal for koncernen.

Se nøgletal

Finansielle forventninger 2022/23

Forventningerne til 2022/23 er baseret på en solid ordrebeholdning ved starten af året samt en forventning om en delvis normalisering af den globale mangel på elektronikkomponenter igennem 2022/23. Den største usikkerhed for året er effekten af den makroøkonomiske volatilitet og potentiel recession på kundernes efterspørgsel og genopfyldning af lagre.

I disse forventninger forudsættes det, at mens der kan være nogen efterspørgselspåvirkning fra den makroøkonomiske usikkerhed i 2022/23, så vil en sådan påvirkning være begrænset. Yderligere forudsættes det at komponenttilgængeligheden øges i 2022/23 med en delvis normalisering af den globale mangel på komponenter og at eventuelle COVID-19 nedlukninger ikke har en væsentlig indflydelse på efterspørgsel og på leverancesituationen. Komponent- og logistikomkostninger forventes ikke at stige yderligere og niveauet for omkostninger til at sikre komponenter via spot-markederne m.v. forvents at falde. Omsætningsmixet vil fortsat skifte mod en større andel af produktsalg, hvilket påvirker bruttomarginen. Kursen på USD forventes at være på niveauet fra midt november 2022. For en uddybende liste af forudsætninger se side 9-10 i det danske referat af årsrapporten for 2021/22.

I modsætning til de seneste år forventes hovedparten af omsætningen og indtjeningen i 2022/23 ikke at ligge sidst på året, dvs. fordelingen forventes mere jævn henover året (da normaliseringen af leverancesituationen forventes at fortsætte i den første del af 2022/23).

DKK millioner 2019/20 resultater 2020/21 resultater 2021/22
resultater
Forventninger
til 2022/23
Omsætning   555.9 457.2 663.3 700 til 760
EBITDA 108.2 37.3 85.4 85 til 105
EBIT 83.6 6.1 45.6 45 til 65

 

Bemærk vedrørende forventninger
Ovenstående udsagn om koncernens fremtidige forhold, herunder især fremtidig nettoomsætning og resultat af primær drift (EBITDA og EBIT), afspejler ledelsens nuværende forventninger og er forbundet med usikkerhed. Disse udsagn kan påvirkes af en række risici og usikkerhedsfaktorer, hvoraf mange er udenfor RTX’s kontrol og som kan medføre, at den faktiske udvikling kan afvige fra de indikerede forventninger. Disse risici og usikkerhedsfaktorer inkluderer blandt andet - men er ikke begrænset til at omfatte - generelle økonomiske og geopolitiske forhold, ændring i efterspørgsel, konkurrencemæssige forhold, teknologiske ændringer, udsving i leverancer fra underleverandører, tilgængelighed af og leveringstid på komponenter, regulatoriske ændringer samt valutakurs- og renteudsving.

Langsigtede finansielle målsætninger

Omsætningsforventninger

Omsætning > DKK 800 mio. i 2023/24

Baseret på strategien om at anvende RTX’s ”Wireless Wisdom” i udvalgte B2B-kernemarkeder til at skabe vækst via tilbagevendende omsætning og baseret på eksekveringen af eksisterende og nyere rammeaftaler, er det RTX’s målsætning at øge omsætningen organisk til at nå minimum DKK 800 mio. i regnskabsåret 2023/24.

Indtjeningsforventninger

EBITDA DKK > 145 mio. i 2023/24

På baggrund af de langsigtede målsætninger om omsætningsvækst samt effekten af øget tilbagevendende omsætning på skalérbarheden af personaleressourcer og andre omkostninger, er det RTX’s målsætning at nå EBITDA på mindst DKK 145 mio. i 2023/24.

Forudsætninger
De langsigtede finansielle målsætninger er baseret på stabile valutaer, hvor målsætningerne især er følsomme over for USD/DKK-kursen. De tager også udgangspunkt i det nuværende makroøkonomiske og politiske klima, hvor store ændringer kan påvirke målsætningerne. Konkret forventes det, at en potentiel recession ikke har en væsentlig påvirkning på kunderefterspørgslen i 2023/24, og at COVID-19 og de deraf følgende globale økonomiske konsekvenser ikke vil have nogen effekt på efterspørgsel og forsyninger i 2023/24. Det forventes desuden, at den globale komponentmangel og begrænsningerne i forsyningskæderne og de logistiske hindringer vil normalisere sig før 2023/24. Målsætningerne er også baseret på, at komponentpriserne vender tilbage til deres langsigtede niveau (dvs. at de øgede omkostninger, der ses på visse komponenter, normaliseres før 2023/24).