Forside Investorer Investor Relationer
RTX logo on wall

Investor Relationer

RTX er en global virksomhed med mere end 25 års erfaring i og viden om design og produktion af avancerede trådløse løsninger og produkter. Via denne erfaring har vi erhvervet en unik kombination af software- og hardwarekompetencer, som RTX udnytter i samarbejde med store globale kunder. Vores forretningsmodel og strategi for lønsom vækst bygger på vores unikke kernekompetencer – vores Wireless Wisdom – som vi anvender på tværs af flere attraktive B2B markeder via en ODM/OEM model. Denne model sikrer tilbagevendende omsætning og øger skalerbarheden af vores ressourcer.

RTX A/S

"RTX har dokumenteret vores evne til lønsom vækst. Siden 2014 er såvel omsætning som indtjening øget med over 10% om året i gennemsnit og vi mener, at vi har en velfunderet strategi, der vil generere yderligere lønsom vækst i de kommende år.”.

Peter Røpke, CEO

Selskabsmeddelelser

RTX SM Nr 36-2024 - 12.07.2024 - Aktietilbagekøb

PDF | 0,21 mb

Download

RTX SM Nr 35-2024 - 03.07.2024 - Aktietilbagekøb

PDF | 0,25 mb

Download

RTX SM Nr 34-2024 - 30.06.2024 - RTX Nedjusterer

PDF | 0,06 mb

Download

RTX SM Nr 33-2024 - 24.06.2024 - Aktietilbagekøb

PDF | 0,23 mb

Download

Modtag automatisk vores selskabsmeddelelser

Nasdaq OMX Nordic tilbyder en gratis nyhedsservice, hvor du automatisk kan modtage selskabsmeddelelser fra RTX og andre børsnoterede virksomheder via e-mail. 
Klik på følgende link, fremsøg "RTX" og følg vejledningen: Tilmeld modtagelse af selskabsmeddelelser

Aktieinformation

RTX A/S er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen A/S (ISIN DK0010267129). Selskabets aktier har været børsnoteret siden juni 2000. Kursen på RTX's aktier samt data for samme findes via nedenstående link:

RTX aktiekurs

InvestorPortalen

I InvestorPortalen kan du finde en oversigt over dine RTX-aktier og tilmelde dig deltagelse til generalforsamlinger, hvis du er aktionær registreret med navn.

InvestorPortalen

Storaktionærer

Følgende aktionærer besidder aktier, som enten bærer mindst 5% af stemmerettighederne i selskabskapitalen eller har en pålydende værdi på mindst 5% af aktiekapitalen: 

Jens Hansen      I      Jens Toftgaard Petersen      I      Fundamental Invest      I      ATP      I     RTX A/S

Analysedækning

Danske Banks analyser af RTX er kommissioneret af RTX og er tilgængelig via Danske Bank: Link til analytikerrapporter

Virksomhed

Analytiker

E-mail

Telefon

Danske Bank Poul Ernst Jessen poer@danskebank.dk +45 45 12 80 48

 

Investor Relations Politik

Det er RTX's målsætning at sikre et informationsniveau til aktiemarkedets aktører med henblik på at skabe grundlag for en fair prisfastsættelse af selskabets aktier – en prisfastsættelse, der til stadighed afspejler koncernens strategi, finansielle formåen og forventninger til fremtiden. Informationstrømmen skal medvirke til at reducere den virksomhedspecifikke risiko, der er forbundet med at investere i selskabets aktier, således at koncernens kapitalomkostninger kan reduceres mest muligt.

Det er RTX’s politik, at direktionen ved deltagelse i møder med investorer og analytikere eller ved udtalelser til dagspressen ikke kommenterer på selskabets fremtidige finansielle forventninger.

Koncernen anvender tillige hjemmesiden www.rtx.dk som et redskab i kommunikationen med aktiemarkedet. På hjemmesiden kan der søges yderligere informationer om koncernen og dens forretningsområder.

Investor Relations Kontakt

Kontakt information

Mille Tram Lux, CFO

  • Email: ir@rtx.dk
  • Telefon: +45 9632 2300
  • Adresse: Strømmen 6, 9400 Nørresundby, Denmark

Henvendelse vedr. aktiebesiddelse og aktiebogen bedes rettet til: VP Securities A/S, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K, Danmark Telefon: +45 4358 8866