Anbefalinger for god selskabsledelse

De gældende anbefalinger for god selskabsledelse blev udgivet i Danmark af Komitéen for god Selskabsledelse den 23. november 2017 som en opdatering af de tidligere anbefalinger. De opdaterede anbefalinger er gældende for regnskabsår med start fra den 1. januar 2018 eller senere.

Ifølge anbefalingerne skal virksomhederne anvende disse i overensstemmelse med ”følg eller forklar” princippet. RTX A/S udarbejder en årlig lovpligtig årlig redegørelse in overensstemmelse med anbefalingerne. Disse redegørelser kan downloades nedenfor.

Vedtægter

RTX's vedtægter er som følgende:

RTX's Vedtægter

Corporate Social Responsibilty

For RTXs “Communication of Progress” (COP) rapport og øvrige informationer vedrørende virksomhederns sociale ansvar, følg linket: CSR

Skattepolitik

Det er RTX's politik at være en ansvarlig skatteyder og bidrage til det fællesskab som RTX deltager i.

RTX's Skattepolitik

Vederlagspolitik

RTX's gældende vederlagspolitik blev godkendt på RTX's ordinære generalforsamling den 28. januar 2009 og modificeret på RTX's ordinære generalforsamling den 31. januar 2014.

RTX's Vederlagspolitik 

Revisionskomité

Bestyrelsen har godkendt følgende charter for revisionskomiteen i 2019 (bemærk: dokumentet er på engelsk).