Ekstraordinær Generalforsamling marts 2020

RTX's ekstraordinære generalforsamling den 3. marts 2020 vil blive holdt på RTX's adresse: Strømmen 6, 9400 Nørresundby, Danmark tirsdag den 3. marts 2020 kl. 14.00.

Dagsorden samt de fuldstændige forslag kan downloades her:

RTX EGF marts 2020 - Dagsorden og fuldstændige forslag

Tilmeldingsblanket og adgangskort

Via nedenstående link kan De bestille adgangskort til RTX's ekstraordinære generalforsamling den 3. marts 2020:

Online bestilling af adgangskort via Investorportalen (login ved brug af Nem-ID og/eller VP-ID)

 

Alternativt kan De downloade en tilmeldingsblanket via følgende link: Tilmeldingsblanket. For information omkring frister for indsendelse mv. henviser vi til blanketten.

Afgivelse af fuldmagt

Såfremt De er forhindret i at deltage i RTX's ekstraordinære generalforsamling den 3. marts 2020, er der mulighed for at meddele fuldmagt til bestyrelsen eller til tredjemand som på Deres vegne kan afgive stemmer på generalforsamlingen.

De har tillige mulighed for at meddele fuldmagt med en instruks til bestyrelsen om, hvorledes De ønsker Deres stemmer skal afgives på generalforsamlingen.

Fuldmagt skal meddeles senest fredag den 28. februar 2020 kl. 23.59.

 

Via nedenstående link kan De meddele fuldmagt til RTX's ekstraordinære generalforsamling den 3. marts 2020:

Online afgivelse af fuldmagt via Investorportalen (login ved brug af Net-ID og/eller VP-ID)

 

Alternativt kan De downloade en blanket via følgende link: Fuldmagtsblanket

 

Brevstemme

Såfremt De er forhindret i at deltage i RTX's ekstraordinære generalforsamling den 3. marts 2020, er der mulighed for at brevstemme, som et alternativ til afgivelse af fuldmagt.

Brevstemmer skal være modtaget senest mandag den 2. marts 2020 kl. 12.00.

 

Via nedenstående link kan De brevstemme til RTX's ekstraordinære generalforsamling den 3. marts 2020:

Online afgivelse af brevstemme via Investorportalen (login ved brug af Net-ID og/eller VP-ID)

 

Alternativt kan De downloade en blanket via følgende link: Brevstemme

Anbefalinger for god selskabsledelse

De gældende anbefalinger for god selskabsledelse blev udgivet i Danmark af Komitéen for god Selskabsledelse den 23. november 2017 som en opdatering af de tidligere anbefalinger. De opdaterede anbefalinger er gældende for regnskabsår med start fra den 1. januar 2018 eller senere.

Ifølge anbefalingerne skal virksomhederne anvende disse i overensstemmelse med ”følg eller forklar” princippet. RTX A/S udarbejder en årlig lovpligtig årlig redegørelse in overensstemmelse med anbefalingerne. Disse redegørelser kan downloades nedenfor.

Vedtægter

RTX's vedtægter er som følgende:

RTX's Vedtægter

Corporate Social Responsibilty

For RTXs “Communication of Progress” (COP) rapport og øvrige informationer vedrørende virksomhederns sociale ansvar, følg linket: CSR

Skattepolitik

Det er RTX's politik at være en ansvarlig skatteyder og bidrage til det fællesskab som RTX deltager i.

RTX's Skattepolitik

Vederlagspolitik

RTX's gældende vederlagspolitik blev godkendt på RTX's ordinære generalforsamling den 23. januar 2020.

RTX's Vederlagspolitik(engelsk) 

Revisionskomité

Bestyrelsen har godkendt følgende charter for revisionskomiteen i 2019 (bemærk: dokumentet er på engelsk).