Ordinær Generalforsamling Januar 2020

RTX's ordinære generalforsamling for 2018-19 vil blive holdt på RTX's adresse: Strømmen 6, 9400 Nørresundby, Danmark torsdag den 23. januar 2020 kl. 15.00.

Dagsorden samt de fuldstændige forslag kan downloades her:

RTX OGF 2018-19 - Dagsorden og fuldstændige forslag

 

Tilmeldingsblanket og adgangskort

Via nedenstående link kan De bestille adgangskort til RTX's ordinære generalforsamling for 2018-19:

Online bestilling af adgangskort via Investorportalen (login ved brug af Nem-ID og/eller VP-ID)

 

Alternativt kan De downloade en tilmeldingsblanket via følgende link: Tilmeldingsblanket. For information omkring frister for indsendelse mv. henviser vi til blanketten.

 

Afgivelse af fuldmagt

 

Såfremt De er forhindret i at deltage i RTX's ordinære generalforsamling den 23. januar 2020, er der mulighed for at meddele fuldmagt til bestyrelsen eller til tredjemand som på Deres vegne kan afgive stemmer på generalforsamlingen. 

De har tillige mulighed for at meddele fuldmagt med en instruks til bestyrelsen om, hvorledes De ønsker Deres stemmer skal afgives på generalforsamlingen.

Fuldmagt skal meddeles senest den 17. januar 2020.

 

Via nedenstående link kan De meddele fuldmagt til RTX's ordinære generalforsamling for 2018-19:

Online afgivelse af fuldmagt via Investorportalen (login ved brug af Net-ID og/eller VP-ID)

 

Alternativt kan De downloade en blanket via følgende link: Fuldmagtsblanket

 

Brevstemme

Såfremt De er forhindret i at deltage i RTX's ordinære generalforsamling den 23. januar 2020, er der mulighed for at brevstemme, som et alternativ til afgivelse af fuldmagt.

Brevstemme skal være modtaget senest den 22. januar 2020 kl. 12.00.

 

Via nedenstående link kan De brevstemme til RTX's ordinære generalforsamling for 2018-19:

Online afgivelse af brevstemme via Investorportalen (login ved brug af Net-ID og/eller VP-ID)

 

Alternativt kan De downloade en blanket via følgende link: Brevstemme

 

Anbefalinger for god selskabsledelse

De gældende anbefalinger for god selskabsledelse blev udgivet i Danmark af Komitéen for god Selskabsledelse den 23. november 2017 som en opdatering af de tidligere anbefalinger. De opdaterede anbefalinger er gældende for regnskabsår med start fra den 1. januar 2018 eller senere.

Ifølge anbefalingerne skal virksomhederne anvende disse i overensstemmelse med ”følg eller forklar” princippet. RTX A/S udarbejder en årlig lovpligtig årlig redegørelse in overensstemmelse med anbefalingerne. Disse redegørelser kan downloades nedenfor.

Vedtægter

RTX's vedtægter er som følgende:

RTX's Vedtægter

Corporate Social Responsibilty

For RTXs “Communication of Progress” (COP) rapport og øvrige informationer vedrørende virksomhederns sociale ansvar, følg linket: CSR

Skattepolitik

Det er RTX's politik at være en ansvarlig skatteyder og bidrage til det fællesskab som RTX deltager i.

RTX's Skattepolitik

Vederlagspolitik

RTX's gældende vederlagspolitik blev godkendt på RTX's ordinære generalforsamling den 28. januar 2009 og modificeret på RTX's ordinære generalforsamling den 31. januar 2014.

RTX's Vederlagspolitik 

Revisionskomité

Bestyrelsen har godkendt følgende charter for revisionskomiteen i 2019 (bemærk: dokumentet er på engelsk).