Anbefalinger for god selskabsledelse

De gældende anbefalinger for god selskabsledelse blev udgivet i Danmark af Komitéen for god Selskabsledelse den 23. november 2017 som en opdatering af de tidligere anbefalinger. De opdaterede anbefalinger er gældende for regnskabsår med start fra den 1. januar 2018 eller senere.

Ifølge anbefalingerne skal virksomhederne anvende disse i overensstemmelse med ”følg eller forklar” princippet. RTX A/S udarbejder en årlig lovpligtig årlig redegørelse in overensstemmelse med anbefalingerne. Disse redegørelser kan downloades nedenfor.

Vedtægter

RTX's vedtægter er som følgende:

RTX's Vedtægter

Corporate Social Responsibility

For RTXs “Communication of Progress” (COP) rapport og øvrige informationer vedrørende virksomhederns sociale ansvar, følg linket: CSR

Skattepolitik

Det er RTX's politik at være en ansvarlig skatteyder og bidrage til det fællesskab som RTX deltager i.

RTX's Skattepolitik (engelsk)

Vederlagspolitik

RTX's gældende vederlagspolitik blev godkendt på RTX's ordinære generalforsamling den 23. januar 2020.

RTX's Vederlagspolitik(engelsk) 

Vederlagsrapport

RTX’s vederlagsrapport udarbejdes i henhold til selskabslovens § 139b og Europa-Parlamentets og Rådets aktionærrettighedsdirektiv (EU) 2017/828 af 17. maj 2017. Offentliggjorte vederlagsrapporter kan downloades nedenfor:

2020-21

2019-20

Revisionskomité

Bestyrelsen har godkendt følgende charter for revisionskomiteen (bemærk: dokumentet er på engelsk).