Nøgletal

Se fem-års hoved- og nøgletal for koncernen her.

Finansielle forventninger 2020/21

Bemærk vedrørende forventninger
Ovenstående udsagn om koncernens fremtidige forhold, herunder især fremtidig nettoomsætning og resultat af primær drift (EBITDA og EBIT), afspejler ledelsens nuværende forventninger og er forbundet med risici. Disse udsagn kan påvirkes af en række risici og usikkerhedsfaktorer, som er udenfor RTX’s kontrol og som kan medføre, at den faktiske udvikling kan blive forskellig fra de indikerede forventninger. Disse risici og usikkerhedsfaktorer inkluderer blandt andet - men er ikke begrænset til at omfatte - generelle forretningsmæssige og økonomiske forhold (herunder betydningen af COVID-19 pandemien), ændring i efterspørgsel, konkurrence, teknologiske ændringer, udsving i leverancer fra underleverandører, leveringstid på komponenter, regulatoriske ændringer samt valutakurs- og renteudsving.

 

DKK millioner 2017/18 resultater 2018/19 resultater 2019/20 resultater 2020/21 forventninger
Omsætning   475,3 560,3 555,9 545-600
EBITDA 83,1 100,2 108,2 95-120
EBIT 74,9 86,7 83,6 63-90

 

Langsigtede finansielle målsætninger

Forudsætninger
De langsigtede omsætnings- og indtjeningsmålsætninger baseres på uændrede valutakurser, og dermed er målsætningerne særligt følsomme overfor udviklingen i kursen på USD. Målsætningerne er desuden baseret på de nuværende makroøkonomiske og politiske forhold, idet væsentlige ændringer og udvikling heri kan på virke målene. Især må det forventes, at COVID-19 og de deraf afledte globale økonomiske konsekvenser vil påvirke regnskabsåret 2020/21. Målsætningerne er samtidig baseret på stabile råvarepriser samt en effektiv og tilgængelig forsyningskæde. Det bemærkes samtidig, at de langsigtede finansielle målsætninger gælder frem til og med regnskabsåret 2022/23, og at vækstrater og marginer i den mellemliggende periode kan variere fra år til år.

Organisk Omsætningsvækst

13-16% P.A. I GENNEMSNIT TIL OG MED 2022/23

Vækstmålsætningen er baseret på vores strategi for at udnytte vores unikke kompetencer indenfor trådløs teknologi til at skabe tilbagevendende omsætning, og er baseret på eksekveringen af eksisterende og fremtidige rammeaftaler. Målsætningen er en gennemsnitlig organisk omsætningsvækst på 13-16% p.a. i perioden frem til og med 2022/23.

EBITDA-Margin

18-20% I 2022/23

På baggrund af vores ambition om langsigtet omsætningsvækst samt stordriftseffekten via øget skalerbarhed af vores ressourcer gennem stigende tilbagevendende omsætning, har RTX en ambition om at realisere en EBITDA-margin på 18-20% ved udgangen af regnskabsåret 2022/23.