Nøgletal

Se fem-års hoved- og nøgletal for koncernen her.

Finansielle forventninger 2019/20

Bemærk vedrørende forventninger
Ovenstående udsagn om koncernens fremtidige forhold, herunder især fremtidig nettoomsætning og resultat af primær drift (EBITDA og EBIT), afspejler ledelsens nuværende forventninger og er forbundet med risici. Disse udsagn kan påvirkes af en række risici og usikkerhedsfaktorer som medfører, at den faktiske udvikling kan blive forskellig fra de indikerede forventninger. Disse risici og usikkerhedsfaktorer inkluderer blandt andet - men er ikke begrænset til at omfatte - generelle forretningsmæssige og økonomiske forhold, afhængighed af samarbejdspartnere, leveringstid på komponenter samt valutakurs- og renteudsving.

 

DKK millioner 2017/18 resultater 2018/19 resultater 2019/20 forventninger
Revenue 475.3 560.3 550-570
EBITDA 83.1 100.2 105-115
EBIT 74.9 86.7 80-90

 

 

Langsigtede finansielle målsætninger

Forudsætninger
De langsigtede omsætnings- og indtjeningsmålsætninger baseres på uændrede valutakurser, og dermed er målsætningerne særligt følsomme overfor udviklingen i kursen på USD. Målsætningerne er desuden baseret på de nuværende makroøkonomiske og politiske forhold, idet væsentlige ændringer og udvikling heri kan påvirke målene. Målsætningerne er samtidig baseret på stabile råvarepriser samt en effektiv og tilgængelig forsyningskæde. Det bemærkes samtidig, at de langsigtede finansielle målsætninger gælder frem til og med regnskabsåret 2021/22, og at vækstrater og marginer i den mellemliggende periode kan variere fra år til år.

Organisk Omsætningsvækst

13-16% P.A. I GENNEMSNIT TIL OG MED 2021/22

Vækstmålsætningen er baseret på vores strategi for at udnytte vores unikke kompetencer indenfor trådløs teknologi til at skabe tilbagevendende omsætning og er baseret på eksekveringen af eksisterende og fremtidige rammeaftaler. Målsætningen er en gennemsnitlig organisk omsætningsvækst på 13-16% p.a. i perioden frem til og med 2021/22.

EBITDA-Margin

18-20% I 2021/22

På baggrund af vores ambition om langsigtet omsætningsvækst samt stordriftseffekten via øget skalerbarhed af vores ressourcer gennem stigende tilbagevendende omsætning, har RTX en ambition om at realisere en EBITDA-margin på 18-20% ved udgangen af regnskabsåret 2021/22. I denne målsætning indgår effekten af implementeringen af IFRS 16 vedrørende leasing.