Investor Relations (DK)

Investor Relations Politik

Det er RTX's målsætning at sikre et informationsniveau til aktiemarkedets aktører med henblik på at skabe grundlag for en fair prisfastsættelse af selskabets aktier – en prisfastsættelse, der til stadighed afspejler koncernens strategi, finansielle formåen og forventninger til fremtiden. Informationstrømmen skal medvirke til at reducere den virksomhedspecifikke risiko, der er forbundet med at investere i selskabets aktier, således at koncernens kapitalomkostninger kan reduceres mest muligt.

Det er RTX’s politik, at direktionen ved deltagelse i møder med investorer og analytikere eller ved udtalelser til dagspressen ikke kommenterer på selskabets fremtidige finansielle forventninger.

Koncernen anvender tillige hjemmesiden www.rtx.dk som et redskab i kommunikationen med aktiemarkedet. På hjemmesiden kan der søges yderligere informationer om koncernen og dens forretningsområder.

Investor Relations Kontakter

Hovedtalsmanden for RTX er CEO Peter Røpke, og han har det overordnede ansvar for at sikre kommunikationen mellem virksomheden og det finansielle marked.

Finansanalytikere, aktionærer, investorer

Finansanalytikere, aktionærer, investorer og deres rådgivere kan rette henvendelse til:

RTX A/S
Investor Relations
Strømmen 6
9400 Nørresundby
Denmark

Telefon: +45 9632 2300

 

Aktiebesiddelse og aktiebogen

Henvendelse vedr. aktiebesiddelse og aktiebogen bedes rettet til:

VP Securities A/S
Weidekampsgade 14
PO Box 4040
2300 København S
Denmark

Telefon: +45 4358 8888