Generel Information

Nøgletal

Grundlagt

1993

Børsnoteret

2000

Regnskabsår

1. okt - 30. sep

Aktieinformation

RTX A/S er en børsnoteret virksomhed. Selskabets aktier har siden juni 2000 været noteret på Nasdaq Copenhagen A/S (ISIN DK0010267129).

Priserne for RTX's aktier samt data for samme findes ved følgende link: Interactive Share Price

Hovedinvestorer

Følgende aktionærer besidder aktier, som enten bærer mindst 5% af stemmerettighederne i selskabskapitalen eller har en pålydende værdi på mindst 5% af aktiekapitalen:

FI stock pick samt dennes nærtstående FI stock pick II akk.

6,38%

Jens Hansen

8,75%

Jens Toftgaard Petersen

7,22%

RTX A/S

6,90%

Ekstraordinær Generalforsamling for 2015-16

RTX's ekstraordinære generalforsamling for 2015-16 vil blive holdt på RTX's adresse: Strømmen 6, 9400 Nørresundby, Danmark på mandag den 27. februar 2017 kl. 14:00.

Agendaen samt de fuldstændige forslag kan downloades her:

RTX EGF 2015-16 - Agenda og fuldstændige forslag

Adgangskort

Her kan De bestille adgangskort til RTX's ekstraordinære generalforsamling for 2015-16:

Bestilling af adgangskort

via Investorportalen (login ved brug af Nem-ID og/eller VP-ID)

Afgivelse af fuldmagt

Såfremt De er forhindret i at deltage i RTX's ekstraordinære generalforsamling d. 27. februar 2017, er der mulighed for at meddele fuldmagt til bestyrelsen eller til tredjemand som på Deres vegne kan afgive stemmer på generalforsamlingen. 

De har tillige mulighed for senest d. 23. februar 2017 at meddele fuldmagt med en instruks til bestyrelsen om, hvorledes De ønsker Deres stemmer skal afgives på generalforsamlingen.

Afgivelse af fuldmagt

via Investorportalen (login ved brug af Net-ID og/eller VP-ID)

Blanketter

Her kan De downloade blanketter i forbindelse med RTX's ekstraordinære generalforsamling. For information omkring frister for indsendelse mv. henviser vi til blanketterne.

Tilmeldingsblanket

Fuldmagt

Brevstemme